تبلیغات اینترنتیclose
تشتی لبالب تصویر (محمد بیابانی )
پیچک ( محمد بیابانی )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 شهريور 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

تشتی لبالب تصویر

 

 مهی عیان و حادثه ای مواج
 حتی : برابرم آینه بود
 چله ی قرقاول
 با ورد می شکست
 آن سو تر عصر عارفانه مبراست
 پستوی خانه از نیای زمان خالی
 صیدش
 قرار تازه
 ماهی من
 بی تاب
گل ها
 برای بعدشما حجله بسته اند
 پرسش برابرم
مگر این بار زندگی
کفشی که پارگیش
پای مرا به کوچه های کودکی ام باز می کند
 باغ نهان نخستین را
گل ها به خواب می دمم
آهسته تر بخواب
 من : در میان آسمان و عروسان
 خطی
 چراغ می کشم
از رودخانه که تا حال
 از کاسه ام تهی ست
 خطی
 چراغ می کشم
رواق رازیانه چه کوتاه ست
اطرافمان که سیاه می زند قبیله
دره چه طولانی
پس آسمان خراش خاطرات
 تا توره ای رمیده که در کوزه کشتی
 او  مرده
 ایستاده
 موریانه
 هنوز آن جاست
 ماهی من
 بی تاب
 بی تنور شما لیس می زند آن زن
با سایه روی کاسه ی مهتاب
 سلطان پیر جامه تویی
 معنای گریه اگر گمراه
 تاریکی
 از عشیره  ی تاریکی
 صیدش قرار پاره ماهی من
بی تاب

 

محمد بیابانی

برچسب ها : ,

موضوع : تا عمق زنبقی از دریا , | بازديد : 313